ПУБЛІЧНА ОФЕРТА Про УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична особа-підприємець ФОП Ростем Яна Юріївна (далі - "Виконавець"), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:
1. ТЕРМІНИ І Загальні положення.
1.1. Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Заходів. Послуги надається повністю віддалено, через мережу інтернет. Це означає, що місце надання послуги відсутнє.
1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://lp.kuluarpohod.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Заходу.
1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.
1.7. Захід - виражений у формі лекції (майстер-клас, тренінг) або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.
1.8. Програма Заходу - детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:
1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходи, імена спікерів;
1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) Заходи;
1.8.3. Вартість Заходи;
1.8.4. Порядок оплати і т.д.
2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві віддалене бронювання місця на організованому Заході. Послуга надається повністю віддалено, через мережу інтернет. Це означає, що місце надання послуги відсутнє.
2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю Послугу.
2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви теми, формат, кількість годин ітд) погоджується Сторонами в Програмі Заходи, яка розміщується на Сайті Виконавця.
245. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Заходів, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувача.
3. Умови надання послуг.
3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді віддаленого бронювання вхідного квитка на Захід чи в формі дистанційного відтворення Заходу на пристрої користувача (записи або прямої трансляції), відповідно до навчального плану і розкладу (графіка) занять, розроблених Виконавцем і містяться в Програмі Заходи, розміщеної у відповідному розділі Сайту Виконавця.
3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Заходу.
3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості Послуг або реєстрація на безкоштовне захід і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця оферта вважається акцептована, а договір укладеним.
3.5. Порядок акцепту:
3.5.1. Користувач вибирає Захід на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати або реєстрації.
3.5.2. Після вибору необхідного Заходу Користувач оформляє заявку або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.
3.5.3. Якщо Захід надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Заходу Користувач отримує посилання для доступу до цього заходу, яке буде надіслане на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці або реєстрації на Захід.
3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.
3.5.6. Послуга вважається наданою в момент відправки квитка на емейл користувача. Якщо Користувач не був присутній в момент проведення Заходу (запізнився, не прийшов, забув...) плата не повертається.
4. Права і обов'язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.
4.1.3. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.
4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Заходи.
4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.
4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;
4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.
5. Права та обов'язки Користувача.
5.1. Користувач має право:
5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Заходи.
5.2. Користувач зобов'язується:
5.2.1. Утриматися в процесі проходження Заходи від дій, які:
5.2.1.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь в Заході і отримувати інформацію в процесі проведення Заходу.
5.2.1.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Захід.
5.2.1.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.
5.2.1.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.
5.2.1.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Заходу або без такої.
Вартість послуг і порядок оплати.
6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених Користувачем Заходів.
6.2. Вартість вхідного квитка конкретного Заходу визначається Виконавцем в Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.
6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.
7. Відповідальність Сторін.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСЕ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. Виконавець НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.
7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язанихі а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за усіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: еквівалент двадцяти доларів сша (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.
7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.
8. Форс-мажор.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.
9. Припинення Договору.
9.1. Дія цього Договору припиняється:
9.1.1. По згоді сторін;
9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.
9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
10. Обробка персональних даних.
10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.
10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.
11. Термін дії оферти.
11.1. Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
12. Інтелектуальна власність.
12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Заходу або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувачу можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.
12.2. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.
12.3. Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Заходи, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензіруемую, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.
12.4. Зазначена в п. 12.3 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.
13. Заключні положення.
13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.
13.3. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.
13.4. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
13.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
13.6. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
13.7. Місце укладення договору: Київ, Україна.

14. Реквізити Виконавця.
ФОП Ростем Яна Юріївна
IBAN: UA023052990000026007036226326
ІПН 3391306984